Zákon o obalech

"Verpackungsgesetz"

Při prodeji online na německý trh je třeba se vypořádat s povinnostmi dle zákona O OBALECH, který vešel v platnost dne 1.1.2019. Povinnost k registraci má každý, kdo vpustí do oběhu obaly (folie, bublinky, obálky, krabice...prakticky všechno až na výjimky), které končí u koncového spotřebitele v Německu a vytvoří se tak odpad na území Německa.

Cíl a účel tohoto zákonu je stejný jako v ČR.

Z hlediska prodejce je nutné se ZAREGISTROVAT a potom plnit KAŽDOROČNÍ HLÁŠENÍ

Registrace (poprvé)

  1. V rámci registrace je nutné nejprve založit LOGIN:

Následně bude odeslán aktivační link (ten musí být aktivován do 24 hodin) a pak skrze zadání dalších údajů je nutné během 7 dní dokončit celou registraci, konkrétně zde: https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1

krok 1: název společnosti, jazyk komunikace AJ/NJ : jméno zástupce společnosti/zodpovědné osoby

krok 2: jméno kontaktní osoby (majitel, team leader, line manager…) : kontaktní email a heslo/ pak zadat oboje znovu pro potvrzení

krok 3: shrnutí a následné odeslání (dokončení vytvoření Loginu)

krok 4: na stránkách nahoře se přihlásíte “LOGIN”

(dál mě to bez registrace nepustí a nemohu nakopírovat link, kde vytvořit samotnou registraci, odkaz na dokončení registrace by měl být ale potom v emailu, který Vám následně přijde, pokud nebude, ozvěte se)

2. Samotná registrace v registru LUCID v roce 2018 + nahlášení údajů:

Všichni žadatelé následně dostanou předběžné registrační číslo emailem, které se pak zadává při dokončení samotné registrace, všichni, kteří se “před-registrují” ještě v roce 2018 získají hned začátkem roku potvrzení ohledně platnosti registračního čísla. Kromě toho budou automaticky zavedeni do databáze a zveřejněni veřejnosti.

Podklady pro registraci:

  • jméno, adresa společnosti, jméno a kontaktní údaje zástupce/vlastníka společnosti

  • DIČ (USt-ID, např.: DE123456789, pokud není k dispozici, je možné zadat VAT No

  • spisová značka z obchodního rejstříku

  • soupis všech značek, které v obalech uvedete do oběhu, pokud žádné takové značky do oběhu nepouštíte, zadejte znovu jméno společnosti (nepoužívejte No name etc)

Dále nutno uvést:

  • předběžné registrační číslo

  • druh balícího materiálu/obalu a množství obalu (k dispozici nápovědy)

  • název systému kde platíte poplatky a období - v DE jich je 9, např. https://www.gruener-punkt.de/ v ČR např EKO-KOM atd.

každý rok se pak do 15.května podává elektronicky prohlášení s údaji za minulý rok, tato povinnost ale neplatí, pokud za předchozí rok není překročen limit jednoho z uvedených tří kritérií, viz. níže:

sklo: 80.000 kg

papír, lepenka, kartony atd..: 50.000 kg

železné kovy, hliník, atd.: 30.000 kg

Roční hlášení (každoročně v LEDNU)

A) povinnosti pro měsíc leden pro již registrované

KROK 1: SBĚRNÝ SYSTÉM

= aktualizace údajů ve Vámi zvoleném sběrném systému, který svým klientům zajišťuje plnění povinnosti vyplývajících ze zákona o obalech a licencování obalů pro rok příští = nabídk​a sběrných systémů v Německu​ ​zde

= ​např.: INTERSEROH (​www.lizenzero.cz​) přihlášení: ​https://www.lizenzero.de/account = v nabídce vlevo vybrat →​ ​“MENGENMELDUNGEN” ​a následně vyplnit 2 formuláře:

1)​ Jahresabschluss-Mengenmeldung (aktualizace nahlášených údajů z předešlého roku)

- sloupec ​“aktuelle Menge​” - je již zadané odhadované množství z předešlého roku - sloupec ​“neue Menge”​- zde zadejte skutečné množství vyvezeného obalového materiálu za

uplynulý rok - údaje uložte "​Änderungen speichern"

A) Pokud jste s úpravou nahlásili větší množství, než bylo původně odhadováno, obdržíte fakturu za odpovídající rozdíl.

B) Pokud jste s úpravou nahlásili menší množství, než bylo původně odhadováno, obdržíte dobropis za odpovídající rozdíl.

odkaz: ​https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Datenmeldung/Jahresabschlussmeldung

2) Mengenänderung

- zde zadejte odhadované množství obalového materiálu pro příští rok - dole se Vám automaticky vypočítá cena bez DPH - uložte "​Änderungen speichern" - v následujícím kroku vyberte způsob platby (karta, paypal, na fakturu) a potvrďte

odkaz: ​https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Datenmeldung/Unterjaehrige-Meldung

KROK 2: SYSTÉM LUCID

poté, co aktualizujete nahlášené množství z minulého roku u Vámi vybraného sběrného systému a licencujete obaly na rok příští, je nutné tyto údaje nahlásit také v systému LUCID (údaje musí být totožné)​ p​řihlášení. ​(vpravo: Profil - Dashboard)

z nabídky vyberte ​DATENMELDUNG​ (bearbeiten)

otevře se Vám nabídka, zajímají Vás následující dva formuláře:

1)​ ​Jahresabschlussmengenmeldung

klikněte na tlačítko”starten”, otevře se Vám nabídka vyberte systém, kde jste nechali licencovat obaly v předchozím roce vyplňte “reálné” hodnoty za předchozí rok zkontrolujte ​„Überprüfen“​a uložte „​ Speichern“

odkaz: ​https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Datenmeldung/Jahresabschlussmeldung

2)​ ​Unterjährige Mengenmeldung

klikněte na tlačítko ​”starten”,​otevře se Vám nabídka vyberte období, např.: Januar-Dezember (rok se přidá automaticky) zadejte systém, kde máte obaly licencovány, např.: Interseroh vyplňte odhadované množství vyvezeného obalového materiálu pro příští rok zkontrolujte„​Überprüfen“​auložte„S​ peichern“

odkaz: ​https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Datenmeldung/Unterjaehrige-Meldung

vše zkontrolujte (tabulka s přehledem úplně dole), údaje je možné opravit odkaz: ​https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Datenmeldung