Obnovení / aktualizace přístupových klíčů k Amazonu

Obnovení / aktualizace přístupových klíčů k Amazonu můžete provést dvěma způsoby. Buď přes EXPANDO APP nebo skrze Amazon účet.

Obnovení / aktualizace přístupových klíčů k Amazonu skrze Amazon účet

1.Nejprve se přihlásite na svůj účet na Amazonu. (není nutno přes primary účet)

2.Najedete v menu na Apps & Services a vyberete "Manage Your Apps".

3.Najdete aplikace EXPANDO APP pod názve "EVE" a klknete na "Renew". Zde také vidíte Authorization date a Expiration date vašich aplikací.

4.V posledním kroku pouze potvrdíte a kliknete opět na "Renew"

5.Nyní by se Authorization date a Expiration date měl změnit na dnešní datum a tímto aktualizace proběhla úspěšně.

Obnovení / aktualizace přístupových klíčů k Amazonu skrze EXPANDO APP

1.Nejprve se přihlásíte na svůj primary účet na Amazonu a do EXPANDO APP.

2.V EXPANDO APP vyberete v nabídce "Prodejní kanály"

3.Vyberete tržiště, kde chcete provést aktualizaci a kliknete na "Změnit napojení"

4. Kliknete na "Amazon Europe (DE,UK,ES,FR,IT,NL)" v oranžovém rámečku.

A nyní můžete postupovat dle návodu v EXPANDO APP nebo dle návodu níže (bod 5.-7.) 5. EXPANDO APP vás přepojí na Amazon účet a zde zkontrolujete Developer ID s ID aplikace v EXPANDO APP a kliknete na "Next"

6. V dalším kroku zaškrtnete oba požadavky a opět kliknete na "Next"

7. V posledním kroku se vám zobrazí tabulka, kde je vypsaný Seller ID a MWS Authorization Token. Tyto údaje překopírujete do EXPANDO APP do příslušných kolonek.

8.Nyní už jen v EXPANDO APP kliknete na "Připojím účet později". Tímto máte hotovo a aktualizovali jste přístupové klíče.