Jak na transakční reporty?

eMAG Financial

V rozhraní eMAGu, v levém sloupci, úplně dole nalezneme Financial.

Detailed reports - detailní reporty, které zobrazují částky z každé faktury. Invoices - veškeré faktury. Customer receivables - zákaznické pohledávky zobrazují všechny pohledávky související se zpracováním objednávky nebo otevřené požadavky na vrácení. Payouts - výplaty zobrazují zůstatek příjmu za zúčtovací období. Můžete zde vidět všechny částky - příjmy, poukazy, provize, také zůstatek z poslední fakturace. Product P&L - zobrazuje hodnotu čistého prodeje pro každou vaši objednávku po odečtení příslušné provize.

eMAG vyplácí peníze 2x za měsíc: V období od 1. do 15. dne aktuálního měsíce bude platba provedena 18. dne aktuálního měsíce nebo první pracovní den po 18. dni. V období od 16. dne do konce aktuálního měsíce bude platba provedena 3. den následujícího měsíce nebo v pracovní den následující po tomto datu.

Pokud kupující zvolí platbu bankovním příkazem, tak jde platba na přímo k vám na účet.