Transakční report

Výstup z EXPANDO APP, který určitě ocení nejenom vaše účetní!

Transakční report je generován z Amazonu. Můžete v něm nalézt souhrn všech vašich objednávek uskutečněných v daném měsíci rozdělených podle zemí prodeje.

Report slouží zejména pro účetní pro vyčíslení nákladů na prodej zboží a větší přehled v rozpadu objednávky na dílčí položky (tržbu, cenu dopravy, provize, propagace, apod.).

V prvních listech jsou detailně vyčísleny náklady na prodej zboží včetně propagačních nástrojů.

Zdrojové listy (např.: DE-zdroj) poté slouží jako nástroj pro účetní, pro větší přehled v rozpadu objednávky na dílčí položky (tržba, provize, cena dopravy, apod.).

Legenda

  • Orders - objednávky

  • Refund - vratky

  • Unavailable balance - zádržné pro další měsíc

  • Transfer amount initiated - kolik peněz vám Amazon pošle

Postup vygenerování transakčního reportu je následující:

Transakční report můžete vygenerovat sami po přihlášení do vašeho účtu na Amazonu.

1.Pro přihlášení do Amazon účtu vyberte záložku “Reports” - “Payments”.

2. Rozklikněte okno “Transaction view”. Pomocí pole "Statement period" můžete zaškrtnout vyhovující období. Po kliknutí na “Custom date range” je možnost vybrat libovolné časové období.

3. Políčko “From” je určené pro zadání data, od kterého si přejete přehled zobrazit. Políčko “To” je určené pro datum, do kterého chcete přehled zobrazit. (Doporučujeme zadat první a poslední den daného měsíce.) Pro potvrzení je nutné stihnout políčko “Update”.

4. Pro stažení reportu stiskněte políčko “Download”, které je umístěno vpravo dole. Stažení souboru může trvat až několik desítek vteřin (v závislosti na velikosti stahovaného souboru). Stažený soubor bude ve formátu csv., je nutné ho importovat do excel souboru.

5. Po otevření staženého přehledu je možné vidět veškeré objednávky realizované v daném měsíci. Každá objednávka je rozdělena do několika řádků pod sebou.

Na obrázku níže je viditelné, že “Order ID”, “SKU”, Product Title” jsou u prvních čtyř řádků totožné a to proto, že se jedná o jeden produkt.

Význam jednotlivých položek:

  • Amazon fees/Commission - provize Amazonu (% se liší podle jednotlivých kategorií)

  • Amazon fees/Shipping holdback - provize Amazonu za dopravu

  • Product charges - cena produktu

  • Other/Shipping - doprava za produkt

6. Pokud se chcete podívat na konkrétní objednávku a poplatky přímo v Amazon účtu, klikněte na “Reports” - “Payments” - “Transaction view” - “Search for the transaction” a do prázdného políčka “Order ID search” napište číslo objednávky.

zaúčtování

Tento návod není psán účetním ani daňovým poradcem

Cílem je, aby se daná úhrada (platba z Amazonu na základě transakčního reportu) napárovala na úhradu faktur (tzn. podobně jako na eshopu zpracováváte dobírku) a to na