Reporty

Naše aplikace poskytuje nativní reporty v sekci OBJEDNÁVKY - STATISTIKA OBJEDNÁVEK.

NABÍZÍME 3 DRUHY REPORTINGU:

Google data studio

Zobrazuje live statistiky, díky kterým můžete zjistit počet tržeb a objednávek dle jednotlivých marketplaces za konkrétní období, které si zvolíte. (Vzorový online report naleznete zde)

Cenový report

Měsíční reporty prodejů doplňujeme každý měsíc o aktualizované cenové reporty, ve kterém můžete nalézt srovnání cen svých a konkurenčních produktů na Amazonu (v Buyboxu).

Vzor cenového reportu

První list s názvem "overview" zahrnuje obecné informace o počtu všech zalistovaných a aktivních produktů, o jejich průměrné ceně a ceně dopravy. Ostatní listy reportu ("jediní, prodáváte, nekonkurence") pak obsahují všechny uvedené produkty rozdělené podle dostupnosti a ceny produktu oproti ostatním prodejcům. V listu s názvem "BaseData" jsou obsaženy všechny vaše zalistované produkty na Amazonu.

Transakční report

Transakční report je generován z Amazonu. Můžete v něm nalézt souhrn všech vašich objednávek uskutečněných v daném měsíci rozdělených podle zemí prodeje.

Report slouží zejména pro účetní pro vyčíslení nákladů na prodej zboží a větší přehled v rozpadu objednávky na dílčí položky (tržbu, cenu dopravy, provize, propagace, apod.).

Vzor transakčního reportu

V prvních listech jsou detailně vyčísleny náklady na prodej zboží včetně propagačních nástrojů.

Zdrojové listy (např.: DE-zdroj) poté slouží jako nástroj pro účetní, pro větší přehled v rozpadu objednávky na dílčí položky (tržba, provize, cena dopravy, apod.).

Přehled jednotlivých objednávek za daný měsíc

Legenda

  • Orders - objednávky

  • Refund - vratky

  • Unavailable balance - zádržné pro další měsíc

  • Transfer amount initiated - kolik peněz vám Amazon pošle

Postup vygenerování transakčního reportu je následující:

Transakční report můžete vygenerovat sami po přihlášení do vašeho účtu na Amazonu.

Návod na stažení transakčního reportu z Amazon účtu

1.Pro přihlášení do Amazon účtu vyberte záložku “Reports” - “Payments”.

2. Rozklikněte okno “Transaction view”. Pomocí pole "Statement period" můžete zaškrnout vyhovující období. Po kliknutí na “Custom date range” je možnost vybrat libovolné časové období.

3. Políčko “From” je určené pro zadání data, od kterého si přejete přehled zobrazit. Políčko “To” je určené pro datum, do kterého chcete přehled zobrazit. (Doporučujeme zadat první a poslední den daného měsíce.) Pro potvrzení je nutné stihnout políčko “Update”.

4. Pro stažení reportu stiskněte políčko “Download”, které je umístěno vpravo dole. Stažení souboru může trvat až několik desítek vteřin (v závislosti na velikosti stahovaného souboru). Stažený soubor bude ve formátu csv., je nutné ho importovat do excel souboru.

5. Po otevření staženého přehledu je možné vidět veškeré objednávky realizované v daném měsíci. Každá objednávka je rozdělena do několika řádků pod sebou.

Na obrázku níže je viditelné, že “Order ID”, “SKU”, Product Title” jsou u prvních čtyř řádků totožné a to proto, že se jedná o jeden produkt.

Význam jednotlivých položek:

  • Amazon fees/Commission - provize amazonu (% se liší podle jednotlivých kategorií)

  • Amazon fees/Shipping holdback - provize amazonu za dopravu

  • Product charges - cena produktu

  • Other/Shipping - doprava za produkt

6. Pokud se chcete podívat na konkrétní objednávku a poplatky přímo v Amazon účtu, klikněte na “Reports” - “Payments” - “Transaction view” - “Search for the transaction” a do prázdného políčka “Order ID search” napište číslo objednávky.