Export objednávek do .CSV nebo .XML

Pokud nevyužíváte API, může vám přijít vhod jednoduchý export objednávek

Export objednávek do .CSV

V sekci objednávky vyberte několik objednávek a ve spodní části klikněte na Exportovat objednávky do .CSV

export objednávek do .csv

Příklad exportovaného csv souboru:

Online .XLM export

Každý účet obsahuje vlastní .xml feed s veškerými objednávkami a jejich informacemi. Naleznete jej v sekci Nastavení - Obecné

online .xml feed s objendávkami