@Michal Klucik Please check

Do účtu je možné pridať užívateľov, ktorí majú na zvolenú mailovú adresu na Amazone (napr. Amazon.de) registrovaný účet. Registrácia účtu je bezplatná. Následne možno takéhoto užívateľa skrz jeho emailovú adresu do Seller Central pozvať ako "Secondary usera" alebo sekundárneho používateľa.

1‌) Všetko nastavíte cez PRIMARY účet / Settings / User Permissions

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/0f582347-4406-4ff6-8f2b-06fee75840fc/Snimek_obrazovky_2021-05-26_v_14.32.08.png

  1. Add new user - Zvoľte možnosť pridať nový účet, zadajte meno a emailovú adresu. Odošlite pozvánku.

  2. Na zadanú adresu príde link, prostredníctvom ktorého možno pozvánku akceptovať. Prístup je týmto vytvorený v obmedzenom režime.

  3. Amazon zvyčajne k novému prístupu požaduje doplniť osobné údaje - trvalé bydlisko, dátum narodenia a podobne. Tieto údaje by mali byť vyplnené podľa občianskeho preukazu, nakoľko ich môže chcieť neskôr Amazon verfikovať práve prostredníctvom fotky alebo skenu dokladu. Verifikácia môže trvať niekoľko dní.

  4. Po zdárnej verifikácii je potrebné nastaviť oprávnenia - "User Permissions" (SETTINGS > USER PERMISSIONS). Aj pri udelení plných práv zostáva zmena základných údajov ako registračné údaje, aktivácia nových služieb, bankové spojenie a pod. v rukách primárneho užívateľa.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/53029a6b-e1d6-4e54-afd3-d9714dbc102e/Snimek_obrazovky_2021-05-26_v_14.37.57.png

VIDEONÁVOD ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=l7a-uDoahEc&t=1s&ab_channel=EXPANDOGLOBAL

https://embed.notionlytics.com/s/Um13NGFWQjJUbEJSU1hoSVdVTnhkRGxQVlVZPQ==

Powered by Fruition