Je potřeba mít vratkovou adresu v dané zemi.

Existují dvě varianty:

  1. dorazí požadavek na vrácení přímo do Returns
  2. klient požádá o vytvoření požadavku o vrácení

Zákonná lhůta pro vrácení je 14 nebo 30 kalendářních dní.

1. Returns

v levém sloupci se proklikneme do ↘️ Returns - Returns list

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/d9b1843a-450f-404d-8388-6fee1616d2f3/2-21.png

New - nově otevřené žádosti, které ještě nebyly zobrazeny

Acknowledged - potvrzený stav návratu, pro který byl vygenerován vyzvedávací AWB

Received - stav kdy je zásilka vyzvednuta od klienta

Behind schedule - byla překročena lhůta pro dokončení žádosti o vrácení

Finalized - stav vyřešených a dokončených žádostí vrácených včas

Rejected - zobrazuje pouze ty žádosti o vrácení, které jste odmítli z důvodu překročení lhůty pro vrácení nebo z důvodu poškození produktů klientem

Canceled - zobrazuje vratky, které jste zrušili, když si klient rozmyslí vrácení produktu

Closed with incident - zobrazuje vratky, které nejsou dokončeny v zákonné lhůtě 14 kalendářních dní

2. Žádost o vrácení - klient

pokud nezná vratkový proces nebo nevyplní požadavek o vrácení

Pokud vás klient požádá, abyste jeho jménem vyplnili žádost o vrácení, musíte postupovat následovně:

vpravo se proklikneme zeleným tlačítkem Add return

Powered by Fruition