Zde naleznete veškeré stavy, které můžou nastat u každé z jednotlivých objednávek.


Navigace:

Statusy objednávek

Tisk štítků

Statusy objednávek

Veškeré informace najdete podrobněji pod tímto odkazem na MALL Partner, ze kterého jsme informace také čerpali.

https://gblobscdn.gitbook.com/assets%2F-Lo_BRuUQQtj0aZp9LAr%2F-MPi7nw5laCyKUkwTo5F%2F-MPi9wiyBXzWqXGaExgx%2FGeneral Miro board - New frame.jpg?alt=media&token=34d2c2bd-75bc-442c-96fe-45f0e547e3ac

1. Blocked

2. Open

3. Shipping

4. Shipped

Powered by Fruition