Změna Skladů

Marketplace vede interně stav skladů daného prodejce pro jednotlivé prodávané položky. Pokud skladové zásoby klesnou u dané položky na nula (0), pak se daný výrobek přestane zákazníkům nabízet. Je tedy nutno synchronizovat skladové zásoby mezi marketplace a aktualním stavem skladů na straně prodejce.

  1. Formát skadových dat je z pohledu prodejce unifikovaný bez ohledu na cílový typ/formát vyžadovaný marketplace zajišťovatelem
  2. XENA akceptuje data ve formátu CSV a XML.
  3. Detail CSV formátu je definován v souboru Stock Feeder - Popis CSV.
  4. XENA software očekává, že prodejce implementuje webovou funkci přístupnou přes HTTP GET volání.
  5. Voláni inicijuje EXPANDO XENA.
  6. Data vrácená funkcí obsahují list řádků s informací o produktu a počtu jednotek prodatelných na marketplace.
  7. Dotaz na aktualizaci skladů se typicky volá každou hodinu.

Podrobnější popis co, proč a jak funguje v produktovém a skladovém systému je popsána v dokumentu Produktový a Skladový Systém.

  


Nenašli jste, co jste hledali? 

Podívejte se do OBSAHU, ve kterém najdete přehled všech kapitol.

Mohlo by Vás také zajímat:
Back to top