Objednávkový Systém XENA

Nové objednávky z marketplace

 1. XENA poskytuje unifikovaná objednávková data tím, že zajišťuje konverzi z specifických formátů a od různých poskytovatelů marketplace
 2. EXPANDO XENA také zajišťuje periodickou kontrolu na nové objednávky. Test na nová data se typicky dělá každé 3 minuty.
 3. Nově nalezené objednávky XENA agreguje z těchto zdrojů do jednoho datového souboru
 4. Výstupní formát unifikovaných dat je JSON, TSV nebo XML.
 5. Detailní popis formátů a komunikace je popsán v ReportService-Popis a formát XML je popsán v souboru OrderLoader-PopisXML.
 6. Prodejce musí zajistit FTP stránku kam XENA datový soubor exportuje nebo servis, který naslouchá na HTTP POST a dokáže odpovědět
 7. Export dat se vykoná vždy, když dojde k změně objednávek na některém marketplace
 8. Exportovaná data obsahují vždy buď plný snapshot všech nových a ještě nevyřízených objednávek a nebo pouze jen inkrementální změnu objednávek

 

Import stavů objednávek od prodejce na marketplace

 1. Kupující na Marketplace očekávají indikaci postupu vyřízení jejich objednávky
 2. Pro tento účel musí prodejce propagovat postup vyřízení na Marketplace
 3. XENA API implementuje funkcionalitu pro automatizovaný přenos stavů objednávek od Prodejce k Market.
 4. Formát dat je z pohledu prodejce unifikovaný bez ohledu na cílový typ/formát vyžadovaný marketplace zajišťovatelem
 5. XENA akceptuje data ve formátu TSV nebo JSON. Detailní popis data je pak definován pro JSON v OrderFeeder-PopisJSON. Pro TSV je to Order Feeder - Popis TSV. Pro XML to je OrderFeeder-PopisXML
 6. XENA software očekává, že prodejce implementuje webovou funkci přístupnou přes HTTP GET volání.
 7. Voláni iniciuje EXPANDO XENA.
 8. Data vrácená funkcí obsahují list objednávek s jejich aktuálními stavy.
 9. Typicky jsou v datech zahrnuty ještě nevyřízené objednávky a pak objednávky uzavřené za určité časové období zpětně (např. za 14 dní zpět)
 10. EXPANDO pak zajistí korektní nastavení objednávkových stavů na straně daného marketplace
 11. XENA pak typicky volá funkci každých 10 minut

Podrobnější popis co, proč a jak funguje v objednávkovém systému je popsána v dokumentu Objednávkový Systém.

  


Nenašli jste, co jste hledali? 

Podívejte se do OBSAHU, ve kterém najdete přehled všech kapitol.

Mohlo by Vás také zajímat:
Back to top