Jak synchronizovat XENU s naším eshopem?

Dokument popisuje hlavní kroky, které by měl prodejce aplikovat tak, aby bylo možné plně a unifikovaně integrovatprodejní systém prodejce s různými marketplace systémy za pomocí XENA API.

Plný popis procesních kroků a detail všech EXPANDO API podporovaných formátů je k nalezení v dokumentaci na Google Drive zde: API Dokumentace .

Kroky pro Připojení

Vyjmenované kroky jsou zde listovány v takovém pořadí v jakém se typicky aplikují. Následující diagram ukazuje schématicky hlavní toky a propojení pro automatizovanou výměnu dat:

Новый-точечный-рисунок.png

Registrace Produktů

Tento krok umisťuje prodejcovy produkty na vybraný marketplace a umožnuje zákazníkům produkt najít a nakoupit.

1.Zjednodušená registrace

  • Připojením přes EAN
  • Typicky stačí dodat HEUREKA/Zboží feed pokud tento obsahuje EAN

2.Plná registrace výrobku

  • Nutno poskytnout rozšířená data
  • HEUREKA/Zboží feed obsahuje minimalistické ale typicky nedostatečně kvalitní data. Preference na straně EXPANDO je tedy použít předepsaný formát v CSV nebo XML.
  • Popis dat pro CSV v souboru Product Feeder Popis CSV.pdf . Pro formát XML pak v souboru ProductFeederPopisXML.pdf .

Podrobnější popis co, proč a jak má daný produkt definovat je popsána v dokumentu Produtová Data Best Practice.pdf.


Objednávkový Systém


Nové Objednávky z Marketplace


1. XENA poskytuje unifikovaná objednávková data tím, že zajišťuje konverzi z specifických formátů a od různých poskytovatelů marketplace
2. EXPANDO XENA také zajišťuje periodickou kontrolu na nové objednávky. Test na navá data se typicky dělá každé 3  minuty.
3. Nově nalezené objednávky XENA agreguje z těchto zdrojů do jednoho datového souboru
4. Výstupní formát unifikovaných dat je XML.
5. Detailní popis XML formátu je v souboru OrderLoaderPopisXML.pdf
6. Prodejce musí zajistit FTP stránku kam XENA datový soubor exportuje
7. Export dat na FTP se vykoná vždy, když dojde k změně objednávek na některém marketplace
8. Exportovaná data obsahují vždy plný snapshot všech nových a ještě nevyřízených objednávek


Import Stavů Objednávek od Prodejce na Marketplace

1. Kupující na Marketplace očekávají indikaci postupu vyřízení jejich objednávky
2. Pro tento účel musí prodejce propagovat postup vyřízení na Marketplace
3. XENA API implementuje funkcionalitu pro automatizovaný přenos stavů objednávek od Prodejce k Market.
4. Formát dat je z pohledu prodejce unifikovaný bez ohledu na cílový typ/formát vyžadovaný marketplace zajišťovatelem
5. XENA akceptuje data ve formátu TSV nebo JSON. Detailní popis data je pak definován pro JSON v OrderFeederPopisJSON.pdf . Pro TSV je to Order Feeder Popis TSV.pdf .
6. XENA software očekává, že prodejce implementuje webovou funkci přístupnou přes HTTP GET volání.
7. Voláni inicjuje EXPANDO XENA.
8. Data vrácená funkcí obsahují list objednávek s jejich aktuálními stavy.
9. Typicky jsou v datech zahrnuty ještě nevyřízené objednávky a pak objednávky uzavřené za určité časové období zpětně (např. za 14 dní zpět)
10. EXPANDO pak zajistí korektní nastavení objednávkových stavů na straně daného marketplace
11. XENA pak typicky volá funkci každých 10 minut


Podrobnější popis co, proč a jak funguje v objednávkovém systému je popsána v dokumentu Objednávkový Systém.pdf .


Změna Skladů

Marketplace vede interně stav skladů daného prodejce pro jednotlivé prodávané položky. Pokud skladové zásoby klesnou u danné položky na nula (0), pak se daný výrobek přestane zákazníkům nabýzet. Je tedy nutno synchronizovat skladové zásoby mezi marketplace a aktualním stavem skladů na straně prodejce.


1. Formát skadových dat je z pohledu prodejce unifikovaný bez ohledu na cílový typ/formát vyžadovaný marketplace zajišťovatelem
2. XENA akceptuje data ve formátu CSV.
3. Detail CSV formátu je definován v souboru Stock Feeder Popis CSV.pdf .
4. XENA software očekává, že prodejce implementuje webovou funkci přístupnou přes HTTP GET volání.
5. Voláni inicjuje EXPANDO XENA.
6. Data vrácená funkcí obsahují list řádků s informací o produktu a počtu jednotek prodatelných na marketplace.
7. Dotaz na aktualizaci skladů se typicky volá každou hodinu.

Podrobnější popis co, proč a jak funguje v produktovém a skladovém systému je popsána v dokumentu Produktový a Skladový Systém.pdf .

  


Nenašli jste, co jste hledali? 

Podívejte se do OBSAHU, ve kterém najdete přehled všech kapitol.

Mohlo by Vás také zajímat:
Back to top