XENA


Objednávkový Systém XENA

Nové objednávky z marketplace XENA poskytuje unifikovaná objednávková data tím, že zaji?...


Shrnutí

Dokument popisuje hlavní kroky, které by měl prodejce aplikovat tak, aby bylo možné plně a ...


Registrace Produktů

Tento krok umisťuje prodejcovy produkty na vybraný marketplace a umožnuje zákazníkům produk...


Services

Service je program, který dokáže spojit informace z Vašeho feedu s produkty, které máte na ...


Změna Skladů

Marketplace vede interně stav skladů daného prodejce pro jednotlivé prodávané položky. Pok...


Jak vytvářet štítky pro JAPO transport s použítím XENA

Přihlaste se do https://xena.expan.do V záložce orders si vyfiltrujte “unshipped” objedn...


Jak synchronizovat XENU s naším eshopem?

Dokument popisuje hlavní kroky, které by měl prodejce aplikovat tak, aby bylo možné plně a ...


FAQ

Jaké používáte IP adresy? Používáme tyto ip adresy: 94.230.156.76, 82.113.53.66, 194.145....


Search Results Clear Search

Back to top