Povolení kategorie

Kategorie Health & beauty (zahrnující food supplements) je jednou z nejpřísnějších kategorií, co se týká dokumentů k potvrzení (category approval). Bez těchto podkladů bohužel nelze produkty prodávat. Amazon si hlídá také přesnost předložených potvrzení - vše musí přesně splňovat požadavky. Mezi tyto dokumenty patří:

Fotografie produktu a etikety (vyžadováno v každé zemi - IT, DE, FR, ES, UK)

K potvrzení produktu je potřeba dodat AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE produktu, na kterých bude  ČITELNÁ etiketa (na etiketě musí být vidět také název prodejce a jeho adresa).

Zboží také musí obsahovat ČÍSLO PRODUKTU, popřípadě obchodní značku a CE certifikát.

Informace uvedené na obalu produktu MUSÍ BÝT V JAZYCE DLE PŘÍSLUŠNÉ ZEMĚ, kde se bude prodávat. Jedná se o zákonný požadavek, bez kterého nelze produkt prodávat – Amazon ho zamítne.

Fotografie musí být poskytnuty v jednom PDF souboru.

Potvrzení o registraci (vyžadováno primárně v IT)

Tento dokument je vyžadovaný primárně pro otevření kategorie v Itálii. Může se stát, že si ho Amazon vyžádá i pro jiné země.

Dokument musí splňovat následující požadavky:
 • Musí obsahovat formulaci o registraci produktu
 • Razítko
 • Zahrnout název firmy a jméno a adresu
 • Zahrnout číslo produktu, ochranné známky nebo modelu
 • Zahrnout kódové kódy produktů
 • Zahrnout datum registrace

Laboratorní certifikát (vyžadováno primárně v DE)

Tento dokument je vyžadovaný primárně pro otevření kategorie v Německu. Může se stát, že si ho Amazon vyžádá i pro jiné země.

Amazon občas dává prodejcům na VÝBĚR ZE DVOU MOŽNOSTÍ. Buď prodejce předloží laboratorní certifikát nebo certifikát volného prodeje (viz následující bod).

Občas se však může stát, že jsou vyžádány oba dva (laboratorní certifikát i certifikát volného prodeje).

Laboratorní certifikát musí splňovat několik kritérií:

Musí se shodovat s příslušnými státními normami (dle státu, kde bude produkt nabízen - nejčastější DE, UK, IT, ES, FR)

 • Musí být přesně uveden název firmy, jméno a adresa.
 • Musí zahrnovat číslo produktu, ochranné známky nebo modelu
 • Datum vydání
 • Certifikát z laboratoře musí obsahovat slovo "Verkehrsfähigkeitsbescheinigung" nebo "verkehrsfähig".
 • Potvrzující laboratoř nebo odborník musí být dohledatelný zde: http://svv.ihk.de/content/home/home.ihk
 • Pokud Váš laboratorní certifikát nevydal odborník nebo laboratoř, které na daném webu dohledáte, je potřeba zařídit nový. Odkaz s kontakty zde: http://svv.ihk.de/svv/content/home/ansprechpartner.ihk?cid=128044.

Certifikát volného prodeje (vyžadováno primárně v DE)

Tento dokument je vyžadovaný primárně pro otevření kategorie v Německu. Může se stát, že si ho Amazon vyžádá i pro jiné země.

Amazon někdy dává prodejcům na VÝBĚR ZE DVOU MOŽNOSTÍ. Buď prodejce předloží laboratorní certifikát NEBO certifikát volného prodeje (viz následující bod).

Někdy se však může stát, že jsou vyžádány oba dva (laboratorní certifikát i certifikát volného prodeje).

Na certifikát volného prodeje jsou tyto požadavky:

 • Musí se shodovat s příslušnými státními normami. Každý stát má jiné požadavky pro prodej určitých výrobků.
 • Musí obsahovat název firmy, jméno a adresu
 • Zahrnuje číslo produktu, ochranné známky nebo modelu
 • Datum vydání
 • Certifikát musí obsahovat spojení “Certificate of Free Sale” nebo “Free Sale Certificate”.
 • Potvrzující laboratoř nebo odborník musí být dohledatelný zde: http://svv.ihk.de/content/home/home.ihk
 • Jméno a adresa výrobce na certifikátu musí být shodné s názvem výrobce na štítku výrobku.
 • Musí být uvedený stejný název produktu, jako ve všech ostatních dokumentech a v "Inventory".

BVL potvrzení (vyžadováno primárně v DE)

Tento dokument je vyžadovaný primárně pro otevření kategorie v Německu. Může se stát, že si ho Amazon vyžádá i pro jiné země.

Snímek musí být ve formátu PDF z vládní webové stránky (BVL) s uvedením formulace produktu, takzvané "Allgemeinverfügung"(obecně dostupné zboží), které najdete zde:

https://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/04_AntragstellerUnternehmen/07_Allgemeinverfuegungen/lm_allgVerf_node.html;jsessionid=4E23948748B337362638352306338B97.1_cid350.

Postup:

 • Otevřete odkaz
 • Vyhledejte produkt, který je podobný tomu Vašemu
 • Vytvořte snímek obrazovky (printscreen)

Důkaz o registraci potravinářské firmy na  RGSEAA ve Španělsku

Registrace musí být dohledatelná na webu:

http://www.aecosan.msssi.gob.es/en/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm

 • Na webu najděte svoji registraci a udělejte print screen
 • Musí obsahovat název firmy, jméno a adresu
 • Musí obsahovat číslo produktu, ochranné známky nebo modelu
 • Musí obsahovat závazný podpis od zmocněné osoby
 • Musí být uvedeno datum vydání

Prohlášení o potravinových doplňcích (vyžadováno ve Španělsku)

 • Dokument musí splňovat následující požadavky:
 • Musí obsahovat název firmy, jméno a adresu
 • Musí obsahovat číslo produktu, ochranné známky nebo modelu
 • Musí obsahovat závazný podpis od zmocněné osoby
 • Musí být uvedeno datum vydání

Jedná se o dokument, který vydá RGSEAA.

Dokladem o registraci může být buď print screen obrazovky Teleicare (https://teleicare.dgccrf.finances.gouv.fra), kde je potřeba udělat registraci výrobku.

Dalším způsobem potvrzení může být úředně ověřené prohlášení (z úřadu https://teleicare.dgccrf.finances.gouv.fr včetně dodatků.

Dokument musí splňovat následující požadavky:

 • Musí obsahovat název firmy, jméno a adresu
 • Musí obsahovat číslo produktu, ochranné známky nebo modelu
 • Musí být uvedeno datum registrace

Potvrzení o registraci ve Francii

Dokladem o registraci může být buď print screen obrazovky Teleicare (https://teleicare.dgccrf.finances.gouv.fra), kde je potřeba udělat registraci výrobku.
 
Dalším způsobem potvrzení může být úředně ověřené prohlášení (z úřadu https://teleicare.dgccrf.finances.gouv.fr včetně dodatků.
 
Dokument musí splňovat následující požadavky:
 • Musí obsahovat název firmy, jméno a adresu
 • Musí obsahovat číslo produktu, ochranné známky nebo modelu
 • Musí být uvedeno datum registrace

Na produkty v této kategorii jsou kladeny vysoké nároky a proto je možné, že si Amazon v průběhu dalšího fungování vyžádá další potvrzení. Pokud se tak stane, nevěšte hlavu.  Budeme Vás informovat i s návodem, který Amazon pro dokumenty uvádí. Bohužel nelze dopředu zjistit, jaké přesně dokumenty to budou. Toto Amazon hodnotí individuálně.

Vyřízení dokumentů v DE

Pro vyřízení potřebných certifikátů se můžete obrátit na jednotlivé laboratoře, které najdete v odkazech výše. V Německu Vám s vyřízením může pomoci thorstenchristian@eurofins.de.

Na tomto odkazu http://svv.ihk.de/svv/content/home/home.ihk?cid=28284 můžete do vyhledávače zadat slovo "Nahrungsergänzungsmittel". Zobrazí se Vám kompetentní laboratoře, které Vám certifikáty mohou obstarat. Ve výsledcích pak najdete zmiňovaného Thorstena Christiana, kterého mají naši klienti ověřeného, ale samozřejmě můžete využít kohokoliv jiného.

YVBObrázek1.png

Obrázek2.png


Pro získání certifikátu se musí vyplnit notifikace na tomto odkazu https://apps2.bvl.bund.de/nem/form/main.do

K žádosti o vydání certifikátů přiložte dosavadní certifikát, který máte k povolení prodeje v ČR. Dokument musí být PŘELOŽENÝ DO NĚMČINY. Na toto bude upozorněni:

"If the product is on the market in another EU country and has been already notified there, you have to mention the Officials where this has been done (along with a copy of the document and a translation into German)." Back to top