Jak povolím kategorie a značky?

 

V manage inventory si vyfiltruji "avaliable" a u produktů, které mají status "inactive" a kladné "avalivable" kliknu na "edit"

 

Screenshot-of-Manage-Inventory-(34)-(1).png

Po kliknutí na EDIT klikněte na request approval.

Screenshot-of-Edit-Product-Info-(8)-(1).png

 

Poté znovu na "request approval" případně vyberte, jestli jste výrobce (manufacturer) nebo distributor/ přeprodejce (distributor/resseler). Zadejte své číslo a email.

 

Screenshot-of-Does-your-account-qualify_.png

 

Vložte a případně popište dokumenty, které po Vás Amazon požaduje.

Pokud budete aktivovat Kategorii a jste distributor/resseler, nejspíše po vás bude potřebovat:

 • Nejméně jednu fakturu, která bude obsahovat:
  • hlavičku faktury (jméno a adresa)
  • jméno a adresa výrobce nebo distributora
  • nejméně 10 dalších položek
  • bude z posledních 180 dní (po 12.4.)
 • Dále Prohlášení o shodě, které musí obsahovat:
  • jméno výrobce
  • číslo produktu, obchodní značky nebo modelu
  • podpis pověřené osoby
  • shodu s nejnovějšími EN standardy v testování (s daty)
 • Obrázek etikety nebo obalu výrobku, které musí mít:
  • označení CE 
  • číslo modelu nebo jméno produktu
  • jméno výrobce
  • všechny strany balení

Pokud budete aktivovat Značku, nejspíše po vás bude požadovat:

BUĎ
 • Nejméně jednu fakturu, která bude obsahovat:
  • hlavičku faktury (jméno a adresa)
  • jméno a adresa výrobce nebo distributora
  • nejméně 10 dalších položek
  • bude z posledních 180 dní
NEBO
 • Nejméně jeden dopis od Značky autorizující Vaší firmu k prodávání jejich výrobků obsahující:
  • hlavičku faktury (jméno a adresa)
  • jméno a adresu Varta Electronics
  • bude z posledních 180 dní

Screenshot-of-Does-your-account-qualify_-(2).png

 

U zdravotních pomůcek Amazon vyžaduje následující:

Snímek-obrazovky-2018-11-20-v 14.58.30.png

1) Prohlášení o shodě
Dokument musí splňovat následující požadavky:
 • Soulad s nejnovější směrnicí o zdravotnických prostředcích (s datem)
 • Shoda s posledním EN testovacím standardem (s daty)
 • Obsahuje název výrobce
 • Zahrnuje číslo produktu, ochranné známky nebo modelu
 • Zahrnuje závazný podpis od zmocněné osoby
2) Obrázek balení výrobku 
Dokument musí splňovat následující požadavky:
 • Zahrnuje název firmy, adresu a název produktu
 • Zahrnuje číslo produktu (EAN), ochranné známky nebo modelu

 

Pošlu ke schválení a počkám na odpověď. Odpověď mi přijde na mail a do case. Info o cases zde. 

 

 

Back to top