Restocking fee (srážky)

U Amazonu lze v některých případech uplatnit variabilní poplatek – nárok na sníženou hodnotu vrácení  peněz za položku(y), tzv. "restocking fee". [1] [2] [3]

Z nabytých zkušeností nedoporučujeme takový poplatek aplikovat. Na každou aplikovanou srážku budou zákazníci reagovat a zanechají prodejci negativní feedback, podají AtoZ guarantee claim, apod.  

Následující výčet pravidel a výši poplatku chápejte jen informativně. Restocking fee nevyužívejte.

 

Výše poplatku [1]

Poplatek (tj. snížení peněžní vratky) se uplatňuje jako procenta z ceny položky, v závislosti na typu a stavu položky při vrácení. Nelze je uplatňovat na poštovné, nebo doplňkové služby (vynesení do patra aj.).

Prodejce není povinnen přijímat vratky po uplynutí lhůty pro vrácení (kterou sám definoval ve své returns policy). Pokud se však jako prodejce dobrovolně rozhodnete akceptovat vratku i po uplynutí lhůty, můžete také uplatnit poplatek (restocking fee) podle následující tabulky (platí povinnost předem seznámit zákazníka s podmínkami):

Žádost o vratku poplatek (restocking fee)
Kupující se rozmyslel* a vrací zboží v původním stavu ve standardní lhůtě pro vrácení.  Ano. Až do výše 20 % ceny položky.
Kupující vrací zboží v původním stavu více než 15 dní po uplynutí lhůty pro vrácení. 15denní lhůta pokrývá zpětnou dopravu od zákazníkovi k prodejci. Ano. Až do výše 20 % ceny položky.
Kupující se rozmyslel* a vrací zboží v běžné lhůtě, ale Prodejce položku obdrží nazpět poškozenou, nebo odlišnou od té, kterou původně kupujícímu odeslal. Ano. Až do výše 50 % ceny položky.
Kupující vrací knihu v běžné lhůtě, která nese viditelné známky použití. Ano. Až do výše 50 % ceny položky.
Kupující vrací CD, DVD, VHS, kazety nebo vinyly v běžné lhůtě, ale byly vyjmuté z blistru nebo plastikového obalu. Ano. Až do výše 50 % ceny položky.
Kupující vrací položku, která byla odlišná od té, kterou si objednal. Ne.
Kupující odmítl převzetí z důvodu viditelného poškození, které vzniklo během expedování, nebo jej způsobil přepravce. Ne. Prodejce platí zpětné poštovné a uplatňuje náhradu škody u přeprace, nebo u pojišťovny.
Kupující obdržel poškozené, nebo nefunkční zboží. Ne. Prodejce uplatňuje náhradu škody u přeprace, nebo u pojišťovny.
Jakýkoliv jiný důvod, který nespadá pod výše uvedené Viz Poplatky, se kterými je běžně seznámený zákazník

*Kupující vrací položku z některého z těchto důvodů:

  • neúmyslná objednávka ("ukliknutí se"),
  • jinde našel výhodnější cenu,
  • zboží již nepotřebuje, nebo nechce.

 

Poplatky, se kterými je běžně seznámený zákazník:
  • 20% srážka z ceny produktu – pokud existuje výše vyjmenovaný důvod (viz důvody pro poplatek)
  • 50% srážka z ceny produktu – CD, DVD, VHS, kazety nebo vinyly vyjmuté z blistru nebo plastikového obalu
  • 50 – 100% srážka z ceny produktu – zboží zákazník vrátil poškozené, nekompletní, v nepůvodním stavu nebo nese viditelné známky použití + zároveň není nic z toho způsobeno vinou prodejce nebo přepravce1
  • 100% srážka z ceny produktu – software a videohry, které zákazník otevřel (rozpečetil) + nejde o chybu na straně prodejce nebo přepravce.

1 v praxi je prokázání důvodů pro tento poplatek velmi pracné (AtoZ claim i ve sporech se zákazníkem obecně). Aplikujte jen v případech, kdy je chyba zcela prokazatelně na straně zákazníka. Máte kompletní dokumentaci balení od odeslání k zákazníkovi, evidovanou veškerou komunikaci a ideálně i další důkazy o "nevhodném" chování zákazníka.

  


Nenašli jste, co jste hledali? 

Podívejte se do OBSAHU, ve kterém najdete přehled všech kapitol.

Mohlo by Vás také zajímat:
Back to top