Slovník pojmů

V tomto článku se můžete seznámit s pojmy, které často používáme a které Vám pomohou lépe porozumět problematice.

1. Verifikace

Verifikace je průběh ověřování informací, které Amazonu musíte dodat (ať už v kopiích nebo přímo vyplněním ve Vašem profilu). Verifikace trvá různou dobu podle toho, čeho se týká. Verifikace má na Amazonu několik podob:

  • Počáteční (Amazon ověřuje všechna data, které při založení účtu vyplníte).
  • Průbežná (v průběhu prodeje si Amazon může vyžádat další dokumenty k ověření).
  • Bez blokování (tato verifikace neovlivní Vaše prodeje - zůstanete nadále aktivní - pokud nepřesáhnete lhůtu, do kdy máte nové infromace doplnit).
  • S blokací (verifikace se týká závažnějších důvodů, účet je rovnou pozastaven do té doby, než Amazon prověří nové informace, které si vyžádal).

2. Blokace

Amazon může Váš účet zablokovat z několika důvodů:

  • Produkt, který prodáváte, musí být Amazonem schválen (dodáním např. SDS, faktury, dokumentace o produktu). Je to z důvodu ověření, že neprodáváte zdravotně nebo jinak závadné zboží, falešné zboží apod.
  • Některé dokumenty, které jste Amazonu dodali, nesouhlasí (informace z OP nesouhlasí s Proof of address).
  • K ověření, že nejste falešná firma, Vás může Amazon zablokovat do té doby, než dodáte např. zakladatelskou listinu, výpis z OR atd. Důvodem je předcházení tomu, aby se na Amazonu praly špinavé peníze, otevíraly falešné účtu za účelem nelegálních prodejů zbraní nebo figurovaly teroristické organizace. Vše je v souladu s legislativou EU.
  • Amazon se může dostat do problémů také díky Vašemu jednání, kdy pro zachování dobrého jména Vás raději zablokuje (neodesíláte objednávky, odesíláte objednávky pozdě, odesíláte rozbité zboží, neúplné zboží atd.).

Dle závažností blokace může být účet neaktivní 1 týden, ale například i půl roku. Proto je potřeba ke všemu přistupovat zodpovědně, aby Amazon neměl pro blokaci důvod.

3. Akční plán

Akční plán slouží k dalšímu doložení informací a odblokování v případě, že samotné doložené dokumenty nestačí.

Akční plán si vyžádá buď Amazon sám nebo jej můžete zaslat z vlastní iniciativy poté, kdy dostanete informaci, že jste zablokovaní a nelze s tím nic dělat. V takovém případě musíte Amazonu dokázat, že vše, co jste dělali špatně budete nyní dělat správným způsobem - napíšete, jaká opatření jste udělali k tomu, aby ke stejným chybám nedocházelo.

4. ASIN

Kód, který je Vašim produktům přiřazen Amazonem. ASIN můžete chápat jako katalogové číslo produktu.

5. SKU

Váš interní kód, pod kterým produkt evidujete u sebe na skladu (může být stejný jako EAN). SKU si prodejce volí sám dle interních požadavků na sklad atd.

6. EAN

Čárový kód produktu. Bez EAN kódu produkt na Amazon nezalistujete. Pokud EAN nevlastníte, zde si můžete nechat kód vystavit. 

7. UNIKÁT

 Pokud v katalogu Amazonu není produkt, na který byste se napáravali, musíte produkty zalistovat unikátním listingem (musíte dodat všechna produktová data - fotografie, popisy atd.)

8. FNSKU

Pokud budete odesílat zboží do skladu Amazonu a nemáte produkty ozančené EAN kódem, Amazon Vám vygeneruje FNSKU kód, který na balení nalepíte.

9. Listing

Proces nahrání produktů na Amazon.

10. Template

Dokument pro vyplnění podkladů k listingu. Pro každou kategorii má Amazon specifický template.

11. Primary login

E-mail, na který je založen Váš profil na Amazon. Má pravomoce k celé správě účtu.

12. Secondary login

E-mail, který bude mít do profilu Amazonu také přístup. Může ho nastavit pouze Primary login dodatečně. Ke správě důležitých dat nemá přístup (práva lze omezit pouze na určité činnosti).

13. Inventory

Přehled celé Vaší nabídky, kde můžete také upravit data.

14. Proof of address

Potvrzení adresy dle vyplněných údajů. Amazon si potvzení adresy může vyžádat od majitelů společnosti nebo přímo firemní.

15. Bullet point

Odrážka, která je zobrazena u nabídky produktu. Jsou v ní uvedeny důležité informace o produktu, které zákazníka motivují ke koupi.

16. FBA

Fullfilment By Amazon je doplňková služba, kterou Amazon pro prodejce nabízí. Jedná se o to, že do Amazonu můžete odeslat svoje produkty a Amazon se postará o expedici a většinu dotazů od zákazníků.

17. Brand registry

Neboli registrace značky. Pokud jste výrobce a značku si na Amazonu registrujete, máte nejen zaručeno, že ostatní prodejci se pod Vaším označením nemůžou registrovat, ale Amazon Vám také umožní daleko efektivnější nastavení nabídky (viz samostatná kapitola).

18. Case

Case je forma kumunikace s Amazonem, kde Amazonu napíšete, pokud máte nějaký problém s Vaší nabídkou a podobně (více kapitola jak komunikovat s Amazonem).

19. Feed

Tabulka prodejce, kam se evidují informace o aktuálním stavu Vašich produktů (sklad, cena apod.). Vaše IT oddělení si hravě poradí s tím, aby Feed z Vašeho eshopu vygeneroval (viz samostatná kapitola Feed).

20. FBM

Fullfilment By Merchant znamená, že prodejce si sám obstará zabalení zboží, předá jej vybrané dopravní společnosti atd.

  


Nenašli jste, co jste hledali? 

Podívejte se do OBSAHU, ve kterém najdete přehled všech kapitol.

Mohlo by Vás také zajímat:
Back to top