Dashboard

Jak se počítá odhad obratu k minulému měsíci a měsíci před rokem?

Odhadové procento ke stejnému měsíci předchozího roku. Jde součet cen objednávek od začátku měsíce do daného dne měsíce (např. 2018-01-01 00:00:00 do 2018-01-10) až po danou hodinu.

100−(2289843,47÷2448637,01×100) = 6,5 % 2289843,47

Odhad k přecházejícímu měsíci není příliš přesné, protože do toho vstupuje rozdílný počet dnů v dvou navazujících měsících.

Odhad obratu pro celý měsíc vychází ze součtu objednávek průměrného dne do daného data, extrapolované na celý měsíc.

Počítají se objednávky bez ohledu na jejich stav (zrušení, vratka apod.)