Amazon nedovoluje listovat všechny produkty do svého katalogu. Existují 2 případy:

1. Zakázané produkty

Některé typy produktů jsou zcela omezeny pro prodeji na Amazonu

Seznam zakázaných produktů pro Amazon v Německu najdete zde.

Amazon vám je nedovolí zalistovat nebo, pokud se na ně napárujete, dojde k jejich vypnutí. Mnoho zakázaných produktů na účtu hrozí až zablokováním prodeje!

2. Produkty na povolení

Některé produkty Amazon dovolí listovat, až po získání povolení pro listování do dané kategorie apod.

Přehled kategorií na povolení na Amazon v Německu najdete **zde.**

Pro Health and Beauty kategorii obecně platí nutnost:

Někdy se také navíc objevilo:

Kam dál?

Pokud se chcete přesunout na přehled všech video návodů nebo na seznam webinářů, pokračujte na:

Video návody

Webináře

Powered by Fruition