Pokud se vaše přepravní boxy skládají z jednotlivých položek s různými SKU nebo v různých stavech, vyberte Individual products. Jednotlivé produkty mohou v každém případě obsahovat různá množství stejných SKU a mohou obsahovat více než 150 produktů.


Jak poslat produkt jako Individual products?

I. "Send/Replenish Inventory"

Shipping plan → Create a new shipping plan Marketplace destination → Germany Item Pkg. Type: Individual products "Continue to shipping plan"

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/e6ccdb2c-1339-43f4-a580-de95d4ef26ba/Untitled.png

II. Set Quantity

Vložit produkt přes "Add Products" Vložit počet kusů "Continue"

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7398daba-e69e-4150-b66b-9f166ec6b510/Untitled.png

III. Prepare Products Prep guidance: No Prep Needed Who prepares? Seller "Continue"

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/31abbe67-fe4d-4257-9492-8c7ff78d96f1/Untitled.png

IV. Label Products Who labels? - Seller "Continue"

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f1b0061a-67d4-4d6b-aa4d-f578dfd31811/Untitled.png

V. Review Shipments "Rename" - Prefix_datum (např. CVT_15.09.2020) Shipment name: Prefix_datum (např. CVT_15.09.2020) "Approve shipment"

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ae001029-0974-4a50-9c4f-3ca409e30011/Untitled.png

VI. View Shipments "Work on Shipment

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6fc7fed6-f065-4e51-bd7a-003e8c9d58e5/Untitled.png

VII. Prepare Shipment 2. Delivery service → Delivery method → Small parcel delivery (SPD) → Carrier → Other carriers: Other

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/02a86fa9-2cc1-4c10-a38e-1c0fd3ba9e62/07PrtScr.jpg

Powered by Fruition