One Stop Shop - Zvláštní režim jednoho správního místa bude od 1.7.2021 zjednodušovat EXPANZI prodejcům v EU. Co se tím změní?

Od 1.7. si jako prodejce nemusíte počítat obrat do zahraničí a odpadá povinnost registrovat se jako lokální plátce DPH - např. povinnost DPH v DE při překročení 100 000 EUR.

EXPANDO s registrací OSS nepomůže, je potřeba řešit s účetní, a nebo svým daňovým poradcem.

Pozor - OSS neplatí, pokud využíváte sklady v zahraničí - v tomto případě stále platí lokální DPH. Pokud tedy využíváte FBA v Německu, musíte stále řešit prodeje skrze DE DIČ.

OSS - registrace.pdf

OSS slouží pouze k odvodu DPH v ČR, SK u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům (B2C) do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele (členský stát spotřeby). Dodavatel (uživatel OSS) se registruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR,SK), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.

https://embed.notionlytics.com/s/Um13NGFWQjJUbEJSU1hoSVdVTnhkRGxQVlVZPQ==

Powered by Fruition