Vložení produktů pomocí CSV souboru (Jednorázové vložení)

Občas budete potřebovat změnit prodejní/nákupní ceny nebo přidat produktům čárové kódy které vám v .xml zdroji chybí. Níže naleznete návod, jak na to.


Hromadně pomocí souboru .csv souboru

1. Příprava souboru v Excelu:

  1. Je potřeba vytvořit v Excel tabulku / Google Tabulku

  2. Tabulka musí obsahovat sloupec s SKU, aby APP poznala u kterých produktů bude změna probíhat

  3. V dalších sloupcích je potřeba dodat parametry, které je potřeba přidat nebo upravit (cenu bez DPH, EAN kód atd.)

  4. Text musí být uložený přes "Formát" jako "Prostý text"

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/085a08a3-40dc-4fa3-be9d-68ad1b0c1cc9/Untitled.png

  5. Soubor převeďte a stáhněte ve formátu .csv

  6. Pokud používáte Microsoft EXCEL, uložte tabulku ve formátu: CSV UTF-8:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ae12bb0f-71f8-489d-90fb-2da55ad21135/Untitled.png

Pokud používáte Shopify sledujte návod na přípravu .csv

Soubor může vypadat jako například tento:

uprava cen - List 1.csv

2. Nahrání souboru v EXPANDO APP

Klikněte na sekci Produkty:

  1. Vyberte Marketplace, kterého se to týká - Alza
  2. Vyberte "Hromadná úprava (CSV)"
Powered by Fruition