Jaké výhody reporting představuje?


Tato funkce EXPANDO APP se týká všech Markplaces a to Amazon, Alza, Mall a Emag.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/463a74a5-12a6-4bc2-889a-64089624e004/Untitled.png

1. Reporting pro Amazon

a) Cenový report

Měsíční reporty prodejů doplňujeme každý měsíc o aktualizované cenové reporty, ve kterém můžete nalézt srovnání cen svých a konkurenčních produktů na Amazonu (v Buyboxu).

https://gblobscdn.gitbook.com/assets%2F-Lo_BRuUQQtj0aZp9LAr%2F-LuHctmB3IE9w-0Mezgy%2F-LuHf_NfPQWjmjaWTwPS%2FSnímek obrazovky 2019-11-22 v 11.34.46.png?alt=media&token=931a92bf-f8f9-4ebe-ab48-e75d2944d270

Vzor cenového reportu

První list s názvem "overview" zahrnuje obecné informace o počtu všech zalistovaných a aktivních produktů, o jejich průměrné ceně a ceně dopravy. Ostatní listy reportu ("jediní, prodáváte, nekonkurence") pak obsahují všechny uvedené produkty rozdělené podle dostupnosti a ceny produktu oproti ostatním prodejcům. V listu s názvem "BaseData" jsou obsaženy všechny vaše zalistované produkty na Amazonu.

b) Transakční report

Transakční report je generován z Amazonu. Můžete v něm nalézt souhrn všech vašich objednávek uskutečněných v daném měsíci rozdělených podle zemí prodeje.

Report slouží zejména pro účetní pro vyčíslení nákladů na prodej zboží a větší přehled v rozpadu objednávky na dílčí položky (tržbu, cenu dopravy, provize, propagace, apod.).

https://gblobscdn.gitbook.com/assets%2F-Lo_BRuUQQtj0aZp9LAr%2F-LuHfbyfprbC1C_0Ga01%2F-LuHghNy2MQDNmxI90Uo%2FSnímek obrazovky 2019-11-22 v 11.39.28.png?alt=media&token=6b3cde23-d24f-471a-a758-74237430eec8

Vzor transakčního reportu

V prvních listech jsou detailně vyčísleny náklady na prodej zboží včetně propagačních nástrojů.

Zdrojové listy (např.: DE-zdroj) poté slouží jako nástroj pro účetní, pro větší přehled v rozpadu objednávky na dílčí položky (tržba, provize, cena dopravy, apod.).

https://gblobscdn.gitbook.com/assets%2F-Lo_BRuUQQtj0aZp9LAr%2F-LuHfbyfprbC1C_0Ga01%2F-LuHhGJyUnTECH-1fZEi%2FSnímek obrazovky 2019-11-22 v 11.42.29.png?alt=media&token=3ef98ea8-3c63-47d3-be49-c0536730b20c

Přehled jednotlivých objednávek za daný měsíc

Powered by Fruition